image banner
CÔNG AN XÃ
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Phạm Văn Thịnh
Chức danh:Trưởng Công an xã
Điện thoại:0972427181
Email:tuankiet6611@gmail.com
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Định
 Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Sơn Định, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 
Fax: 
Email: ubndsondinh@phuyen.gov.vn
Website: https://sondinh.sonhoa.phuyen.gov.vn