image banner
 • THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY
 • THƯỜNG TRỰC HĐND
 • LÃNH ĐẠO UBND
 • VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ
 • VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
 • XÂY DỰNG - MÔI TRƯỜNG
 • TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
 • TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
 • VĂN HÓA XÃ HỘI
 • VĂN HÓA THÔNG TIN
 • HỘI NÔNG DÂN
 • CÔNG AN XÃ
 • ĐOÀN THANH NIÊN
 • HỘI CỰU CHIẾN BINH
 • HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
 • MẶT TRẬN
THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Trần văn Thì
Chức danh:Bí thư Đảng ủy xã
Điện thoại:0257.3506.568
Email:tranvanthi@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Ngô Thị Ngọc Thu
Chức danh:Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
Điện thoại:02576514468
Email:ngothingocthu@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Định
 Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Sơn Định, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 
Fax: 
Email: ubndsondinh@phuyen.gov.vn
Website: https://sondinh.sonhoa.phuyen.gov.vn