image banner
VĂN HÓA THÔNG TIN
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nguyễn Đinh Thụy Đoan
Chức danh:Công chức VHXH, phụ trách VHTT
Điện thoại:0984.710.805
Email:nguyendinhthuydoan@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Định
 Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Sơn Định, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 
Fax: 
Email: ubndsondinh@phuyen.gov.vn
Website: https://sondinh.sonhoa.phuyen.gov.vn