image banner
VĂN HÓA XÃ HỘI
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Lương Long Hiên
Chức danh:Công chức VHXH, phụ trách LĐTBXH
Điện thoại:0914.353.392
Email:luonglonghien@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Định
 Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Sơn Định, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 
Fax: 
Email: ubndsondinh@phuyen.gov.vn
Website: https://sondinh.sonhoa.phuyen.gov.vn