image banner
VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Mai Tiến Duy
Chức danh:Văn phòng - Thống kê
Điện thoại:0935110987
Email:maitienduy@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Định
 Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Sơn Định, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 
Fax: 
Email: ubndsondinh@phuyen.gov.vn
Website: https://sondinh.sonhoa.phuyen.gov.vn