image banner
XÂY DỰNG - MÔI TRƯỜNG
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Phạm Huy Hoàng
Chức danh:Địa chính – NN – XD&MT
Điện thoại:0987.915.113
Email:phamhuyhoang@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Định
 Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Sơn Định, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 
Fax: 
Email: ubndsondinh@phuyen.gov.vn
Website: https://sondinh.sonhoa.phuyen.gov.vn