image banner
TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Đào Văn Tý
Chức danh:Tư pháp – Hộ tịch
Điện thoại:0376.777.969
Email:daovanty@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Định
 Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Sơn Định, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 
Fax: 
Email: ubndsondinh@phuyen.gov.vn
Website: https://sondinh.sonhoa.phuyen.gov.vn