image banner
HỘI CỰU CHIẾN BINH
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Lê Xuân Quang
Chức danh:Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
Điện thoại:0972.029.783
Email:lexuanquang@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Định
 Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Sơn Định, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 
Fax: 
Email: ubndsondinh@phuyen.gov.vn
Website: https://sondinh.sonhoa.phuyen.gov.vn