image banner
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sơn Định lần thứ XII nhiệm kỳ 2024 – 2029
Ngày 27/3, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Sơn Định tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Về dự có đồng chí La Chí Tùng, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; cùng dự có các đại biểu là đại diện các tổ chức thành viên, dân tộc, nhân sĩ, trí thức, các thành phần kinh tế và Ban công tác Mặt trận các khu dân cư
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Định khoá XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 có nhiều chuyển biến tích cực; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được mở rộng và tăng cường, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, kinh tế phát triển, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên; phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh hoạt động với nhiều hình thức đa dạng nhằm quy tụ, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia, các phong trào yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và tham gia hưởng ứng đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Tính đến cuối năm 2023 thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 48,3 triệu đồng/ người/năm (tăng 12,1 triệu đồng so với năm 2019); hộ nghèo trên địa bàn xã còn 13 hộ (giảm 0,6% so với năm 2019).
Trong nhiệm kỳ mới, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức thành viên tiếp tục ra sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, tiếp tục phát huy các tiềm năng của xã Sơn Định, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động; Đẩy mạnh thực hành dân chủ, thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội; Xây dựng, củng cố hệ thống đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên, và Nhân dân.
Phấn đấu hằng năm: 100% khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; mỗi khu dân cư có ít nhất 01 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình, cụ thể góp phần xây dựng, phục vụ cộng đồng; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà dịp Tết; chủ trì tổ chức ít nhất 01 cuộc giám sát hoặc tổ chức 01 hội nghị phản biện xã hội; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 0,2 - 0,4%; xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đến cuối nhiệm kỳ vận động hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới ít nhất 03 nhà Đại đoàn kết.
Tại Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ mới gồm 33 đồng chí; đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Bích giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Định nhiệm kỳ mới./.
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
Video sự kiện
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Định
 Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Sơn Định, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 
Fax: 
Email: ubndsondinh@phuyen.gov.vn
Website: https://sondinh.sonhoa.phuyen.gov.vn