image banner
HỘI NÔNG DÂN
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Lê Thị Trúc Ly
Chức danh:Chủ tịch Hội Nông dân
Điện thoại:0914965490
Email:lethitrucly@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Định
 Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Sơn Định, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 
Fax: 
Email: ubndsondinh@phuyen.gov.vn
Website: https://sondinh.sonhoa.phuyen.gov.vn