image banner
Hội nghị sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới 09 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 03 tháng cuối năm 2023
anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Quốc Hải - Chủ tịch UBND xã khai mạc Hội nghị

         Trong 09 tháng đầu năm 2023 công tác xây dựng nông thôn mới được Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban MTTQVN xã quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện; Nhất là kiện toàn thành viên Ban quản lý các Chương trình MTQG xã; Ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng các kế hoạch, lộ trình thời gian cụ thể để triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện Chương trình MTQGXDNTM được đẩy mạnh thực hiện bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Minh Hoài - Bí thư Đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo tại Hộ nghị

Từ đó công tác xây dựng NTM trong 09 tháng đầu năm 2023 đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xã NTM đạt 16/19 tiêu chí đạt 84,21%. Các tiêu chí giữ vững đạt gồm: Tiêu chí số 1 Quy hoạch, Tiêu chí số 2 Giao thông, tiêu chí số 3 Thủy lợi và phòng, chống thiên tai, Tiêu chí số 4 Điện, Tiêu chí số 6 Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 7 Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Tiêu chí số 8 Thông tin và Truyền thông, Tiêu chí số 9 Nhà ở dân cư, Tiêu chí số 10 về Thu nhập, Tiêu chí số 12 Lao động, Tiêu chí số 13 Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, Tiêu chí số 14 Giáo dục và Đào tạo, Tiêu chí số 15 Y tế, Tiêu chí số 16 Văn hóa, Tiêu chí số 18 Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh. Các Tiêu chí không đạt: Tiêu chí số 5 về trường học, Tiêu chí số 11 Nghèo đa chiều; Tiêu chí số 17 Môi trường và an toàn thực phẩm. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã đạt chuẩn theo quy định là 03/19 tiêu chí, đạt 15,79%. Các tiêu chí đạt gồm: Tiêu chí số 4 Điện, Tiêu chí số 9 Nhà ở dân cư, Tiêu chí 19 Quốc phòng và An ninh.

          Tại Hội nghị các thành viên Ban quản lý tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí. Từ đó đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới đạt hiệu quả.

anh tin bai

Các thành viên Ban quản lý thảo  luận tại Hội nghị

          Kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Quốc Hải - Chủ tịch UBND xã - Chủ trì Hội nghị yêu cầu các thành viên Ban quản lý các Chương trình MTQG xã, các ngành chuyên môn triển khai các chương trình, dự án theo kế hoạch. Phấn đấu đến năm 2025 xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.

 

Tin liên quan
Video sự kiện
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Định
 
 Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Sơn Định, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 
Fax: 
Email: sondinh.sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sondinh.sonhoa.phuyen.gov.vn