image banner
THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Trần văn Thì
Chức danh:Bí thư Đảng ủy xã
Điện thoại:0257.3506.568
Email:tranvanthi@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Ngô Thị Ngọc Thu
Chức danh:Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
Điện thoại:02576514468
Email:ngothingocthu@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Định
 Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Sơn Định, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 
Fax: 
Email: ubndsondinh@phuyen.gov.vn
Website: https://sondinh.sonhoa.phuyen.gov.vn