image banner
Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung các bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Câu lạc bộ thời sự Quý I/2024
Sáng ngày 02/5, Đảng ủy
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
tổ chức Hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”; "xây dựng phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và sinh hoạt câu lạc bộ thời sự quý I/2024.
Trong thời gian 01 buổi, các đồng chí nguyên lãnh đạo, đại diện các cơ quan, ban, ngành, cán bộ, công chức, người lao động địa phương và 120 đảng viên đã được truyền đạt những nội dung cốt lõi 02 tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó đã cung cấp nhiều nội dung mới liên quan đến tình hình thế giới, trong nước, tỉnh, huyện; khẳng định những nỗ lực, thành tựu to lớn của Đảng ta, đất nước ta, nhân dân ta, nhất là từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đến nay; đồng thời sơ lược kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong quý I/2024.
Thông qua việc học tập giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc, khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắt về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về dân tộc Việt Nam anh hùng. Giúp vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa các nội dung đã được quán triệt, học tập vào thực tiễn cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.
Video sự kiện
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Định
 Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Sơn Định, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 
Fax: 
Email: ubndsondinh@phuyen.gov.vn
Website: https://sondinh.sonhoa.phuyen.gov.vn